Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

 

London Club, s.r.o., se sídlem Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, spisová značka: C 78638 (dále jen „prodávající“).

 

I.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.londonclub.cz (dále je „internetový obchod“).

I.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

I.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

II.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

II.3. Po následné kontrole objednávky budete kontaktovaní e-mailem s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínem doručení. Zároveň Vám budou e-mailem zaslané údaje pro zaplacení (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem bude Vaše objednávka považovaná za závaznou.

II.4. Zboží z našeho e-shopu je možné nakoupit několika způsoby – na dobírku (platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce, platba kartou není možná), bankovním převodem (platba předem, zákazník ušetří na dobírce).

II.5. Po expedici zboží je kupující o této skutečnosti informovaný e-mailem.

II.6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně či telefonicky

II.7. Nakupující se zavazuje závazně odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, doběrečné) uvedené v závazné objednávce.

II.8. Cena za dopravu zboží zakoupeného v našem obchodě je závislá od výše objednávky. Aktuální ceny dopravy najdete zde.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

II.9.  Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy 

III.1. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy, a to vrácením zboží splňujícího následující podmínky:  

- Vrácené zboží nesmí být poškozené a nesmí mít na sobě stopy opotřebování mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývající z nutnosti vyzkoušení nebo jiného na adresu prodávajícího podle ustanovení § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- V případě vrácení poškozeného zboží, zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace anebo zboží bez původního obalu nebo bez visaček může prodávající uplatnit vůči kupujícímu náhrady za hodnotu poškození anebo opotřebení, přičemž suma tohoto odškodnění může byť strhnutá z částky prodejní ceny, která se má vrátit kupujícímu podle ustanovení § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zboží je nutné odeslat na náklady kupujícího Českou poštou (ne na dobírku) na adresu prodávajícího London Club s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod. Pokud bude zboží zaslané prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijatá. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

- Při vracení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží a důsledné zabalení zásilky, aby nemohlo dojít k poškození jejího obsahu.

UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí balíku není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu, viz. bod VI., porušení kupní smlouvy.

III.2. Právo na odstoupení od smlouvy v lhůtě 14 dní se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedené IČ. Pokud je zboží poškozené, kupující je povinný vady prodávajícímu oznámit telefonicky anebo emailem a poškozené zboží odeslat do 48 hod prodávajícímu spolu s popisem závad na adresu: London Club s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod.  Prodávající potom zajistí rychlou a bezplatnou výměnu poškozeného zboží.

 

IV. Záruční doba a reklamace

IV.1. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Nejprve může kupující požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu anebo od smlouvy odstoupit. Reklamace uvedené chyby bude vybavená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti  kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

IV.2. Pokud dostane kupující nedopatřením vadné nebo jiné než bylo objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Zjištění vady oznamte prosím co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu: info@londonclub.cz, případně telefonicky.

 

V. Dodací podmínky

V.1. Zboží je kupujícímu dodávané na adresu uvedenou v objednávce v lhůtě 1 až 7 pracovních dní od přijetí objednávky. Pokud prodávající nevyexpeduje zásilku do 7 pracovních dní, může kupující zásilku odmítnout bez jakýchkoliv dalších sankcí.

V.2. K distribuci zboží k zákazníkům využíváme služby těchto přepravních společností: Zásilkovna, Česká pošta a PPL. Doručování zásilek se řídí obchodními podmínkami těchto společností. 

V.3. Zasílaní zboží mimo území České republiky je řešeno individuálně. Objednávky na Slovensko objednávejte prosím na www.londonclub.sk.

VI. Porušení kupní smlouvy

VI.1. Za porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje: Nepřevzetí nebo odmítnutí zásilky dodávané smluvními kurýry (Zásilkovna, Česká pošta, PPL), nebo stornování již vyexpedované objednávky. Objednávku je možné stornovat bez jakékoli sankce do 1 hod. po objednání a to odesláním zprávy na email prodávajícího: info@londonclub.cz.

VI.2. V případě porušení kupní smlouvy navrhne prodávající kupujícímu elektronickou poštou další postup. V případě nepřevzetí zásilky je možné znovu objednávku odeslat bez jakýchkoli dalších sankcí za předpokladu, že objednávka bude uhrazená do 7 pracovních dní na účet prodávajícího. Pokud nedojde k dohodě, nebo pokud kupující nejeví zájem celou záležitost vyřešit, prodávající vyzve kupujícího k uhrazení nevyhnutelných nákladů a to výšce až 500 Kč. V případě neuhrazení i této sumy do 7 dní bude celá záležitost odevzdaná externí agentuře.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz).

 

VIII. Ostatní

JE ZAKÁZANÉ KOPÍROVÁNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A TEXTŮ E-SHOPU www.londonclub.cz bez předchozího souhlasu provozovatele!

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2016