Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.londonclub.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

II.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II.3. Po následné kontrole objednávky budete kontaktováni e-mailem s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínem doručení. Zároveň Vám budou e-mailem zaslány údaje pro zaplacení (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem bude Vaše objednávka považována za závaznou. 

II.4. Zboží z našeho e-shopu lze nakupovat několika způsoby: dobírkou (platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce, platba kartou není možná), bankovním převodem (platba předem, zákazník ušetří za dobírkovné), osobní odběr (platba v hotovosti při převzetí v našem skladu na adrese: Zátiší 1958, Uherský Brod).

II.5. Po vyexpedování zboží je nakupující o této skutečnosti informován e-mailem.

II.6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně či telefonicky.

II.7. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírkovné) uvedené v závazné objednávce.

II.8. Cena za dopravu zboží zakoupeného v našem obchodě je závislá od výše objednávky. Aktuální ceny dopravy najdete zde.

UPOZORNĚNÍ: Za zboží během dopravy zodpovídá přepravce, proto si obsah zásilky zkontrolujte prosím ihned po jejím převzetí. V případě poškození zboží toto okamžitě oznamte přepravci a nám ohlaste telefonicky, popř. e-mailem. Reklamovat lze zboží pouze v originálním obale, ve kterém bylo doručeno, včetně všech doplňkových obalů a transportních štítků. Pozdější či neúplné reklamace není možné uznat a nejsou ze strany přepravce akceptovány. Děkujeme za pochopení. 

II.9. Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

III. Odstoupení od kupní smlouvy 

III.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to vrácením zboží splňujícího následující podmínky:
- vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). 
- zboží bude zasláno nebo předáno nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího dle ustanovení § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občasný zákoník.

V případě vrácení poškozeného zboží, zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace, zboží bez původního obalu nebo bez původního označení (visačky) může prodávající uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši takto snížené hodnoty zboží, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu dle ustanovení § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občasný zákoník.

Zboží je nutno odeslat na náklady kupujícího Českou poštou (ne na dobírku) na adresu prodávajícího London Club, Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod. Pokud bude zboží zasláno prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží a to převodem na účet kupujícího.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží a to převodem na účet kupujícího. 

Při vrácení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží a důsledné zabalení zásilky, aby nemohlo dojít k poškození jejího obsahu.

UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí balíku není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu, viz. bod VI., porušení kupní smlouvy. 

III.2. Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ. Pokud je zboží poškozené, kupující je povinen vady prodávajícímu sdělit telefonicky nebo emailem a poškozené zboží odeslat do 48 hod. prodávajícímu spolu s popisem závad na adresu: London Club, Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod. Prodávací poté zajistí rychlou a bezplatnou výměnu poškozeného zboží. 

IV. Záruční doba a reklamace

IV.1. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

IV.2. Obdrží-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Zjištěné vady oznamte prosím co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu: info@londonclub.cz, případně telefonicky.

V. Dodací podmínky 

V.1. Zboží je kupujícímu v České nebo Slovenské republice dodáváno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 1 až 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud prodávající nevyexpeduje zásilku do 7 pracovních dnů, může kupující zásilku odmítnout bez jakýchkoliv dalších sankcí. 

V.2. K distribuci zboží k zákazníkům v České a Slovenské republice využíváme služeb těchto přepravních společností: Česká pošta, Slovenská pošta, PPL, Geis a UPC.

V.3. Zasílání zboží mimo území České a Slovenské republiky je řešeno individuálně.

V.4. Osobní vyzvednutí objednaného zboží je možné po předchozí písemné nebo telefonické domluvě ve výdejním skladu v Uherském Brodě, ul. Zátiší 1958 (otevírací doba v pracovní dny po-pa 8-17 hod, popř. dle telefonické domluvy).

VI. Porušení kupní smlouvy

VI.1. Za porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje: Nepřevzetí nebo odmítnutí zásilky dodanou smluvními kurýry (Česká pošta, Slovenská pošta, PPL, UPC, Geis), nezaplacení zásilky do 10 dnů při platbě předem, nevyzvednutí zásilky při osobním odběru do 10 dnů a stornování realizované objednávky. Objednávku je možné stornovat bez jakékoliv sankce do 1 hod. po objednání a to odesláním zprávy na email prodávajícího: info@londonclub.cz. Poté jsou objednávky realizovány a zboží odesláno do centrálního skladu v Uherském Brodě.

VI.2. V případě porušení kupní smlouvy navrhne prodávající kupujícímu elektronickou poštou další postup. V případě nepřevzetí zásilky je možné opakovaně objednávku odeslat bez jakýchkoliv dalších sankcí a poplatků za předpokladu, že objednávka bude uhrazena do 3 pracovních dnů na účet prodávajícího. Nedojde-li k dohodě nebo pokud kupující nejeví zájem celou záležitost vyřešit, prodávající vyzve kupujícího k uhrazení nezbytných nákladů a to ve výši až 500 Kč (20 EUR). V případě neuhrazení této částky do 7 dnů bude celá záležitost předána externí agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz).

VIII. Ostatní

JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A TEXTŮ E-SHOPU www.londonclub.cz BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU PROVOZOVATELE! 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.3.2016