Doručení do Vánoc při objednání do 15. 12. 2022. U objednávek vytvořených v období od 5. 12. 2022 – 21. 12. 2022 platí prodloužená lhůta pro výměnu až do 6. 1. 2023.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

 

London Club, s.r.o., se sídlem Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, spisová značka: C 78638 (dále jen „prodávající“).

 

I.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.londonclub.cz (dále je „internetový obchod“).

I.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

I.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

II.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

II.3. Po následné kontrole objednávky budete kontaktovaní e-mailem s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínem doručení. Zároveň Vám budou e-mailem zaslané údaje pro zaplacení (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem bude Vaše objednávka považovaná za závaznou.

II.4. Zboží z našeho e-shopu je možné nakoupit několika způsoby – na dobírku (platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce), kartou či bankovním převodem (platba předem, zákazník ušetří na dobírce).

II.5. Po expedici zboží je kupující o této skutečnosti informovaný e-mailem.

II.6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně či telefonicky

II.7. Nakupující se zavazuje závazně odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, doběrečné) uvedené v závazné objednávce.

II.8. Cena za dopravu zboží zakoupeného v našem obchodě je závislá od výše objednávky. Aktuální ceny dopravy najdete zde.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

II.9.  Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

II.10. Prodávající může u objednávek s vyšší hodnotou vyžadovat platbu předem, případně se s kupujícím dohodne na vystavení zálohové faktury.

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy 

III.1. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy, a to vrácením zboží splňujícího následující podmínky:  

- Vrácené zboží nesmí být poškozené a nesmí mít na sobě stopy opotřebování mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývající z nutnosti vyzkoušení nebo jiného na adresu prodávajícího podle ustanovení § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- V případě vrácení poškozeného zboží, zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace anebo zboží bez původního obalu nebo bez visaček může prodávající uplatnit vůči kupujícímu náhrady za hodnotu poškození anebo opotřebení, přičemž suma tohoto odškodnění může byť strhnutá z částky prodejní ceny, která se má vrátit kupujícímu podle ustanovení § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zboží je nutné odeslat na náklady kupujícího Českou poštou (ne na dobírku) na adresu prodávajícího London Club s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod. Pokud bude zboží zaslané prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijatá. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

- Při vracení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží a důsledné zabalení zásilky, aby nemohlo dojít k poškození jejího obsahu.

- Zboží vracejte v původním stavu, tzn. včetně obalu a visaček. Neoblepujte originální krabice od bot izolepou, ani ji jinak nepoškozujte. Zboží zabalte tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození.

UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí balíku není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu a balné, viz. bod VI., porušení kupní smlouvy.

III.2. Právo na odstoupení od smlouvy v lhůtě 14 dní se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedené IČ.

III.3 Pokud je zboží poškozené, kupující je povinný vady prodávajícímu oznámit telefonicky anebo emailem a poškozené zboží odeslat do 48 hod prodávajícímu spolu s popisem závad na adresu: London Club s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod.  Prodávající potom zajistí rychlou a bezplatnou výměnu poškozeného zboží.

III.4. Pokud je součástí objednávky dárek: 

- V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti. Tzn. pokud po odstoupení od smlouvy do 14 dnů nebude výše objednávky splňovat podmínky pro obdržení dárku, je povinností kupujícího vrátit dárek spolu se zaslaným zbožím. Pokud se tak nestane, bude kupujícímu strhnuta hodnota zaslaného dárku z vrácené částky, nebo na daný dárek vystavena faktura v odpovídající výši.

 

IV. Záruční doba a reklamace

IV.1. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na mechanické poškození, nesprávné skladování, nesprávnou údržbou a čistěním. Záruka se nevztahuje na pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi. 

V případě uznané reklamace, může kupující požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání náhradního zboží. Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu anebo od smlouvy odstoupit. Reklamace uvedené chyby bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti  kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

IV.2. Pokud dostane kupující nedopatřením vadné nebo jiné než bylo objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Zjištění vady oznamte prosím neprodleně prodávajícímu e-mailem na adresu: info@londonclub.cz.

 

V. Dodací podmínky

V.1. Zboží je kupujícímu dodávané na adresu uvedenou v objednávce v lhůtě 1 až 7 pracovních dní od přijetí objednávky. Pokud prodávající nevyexpeduje zásilku do 7 pracovních dní, může kupující zásilku odmítnout bez jakýchkoliv dalších sankcí.

V.2. K distribuci zboží k zákazníkům využíváme služby těchto přepravních společností: Zásilkovna, Česká pošta a PPL. Doručování zásilek se řídí obchodními podmínkami těchto společností. 

V.3. Zasílaní zboží mimo území České republiky je řešeno individuálně. Objednávky na Slovensko objednávejte prosím na www.londonclub.sk.

VI. Porušení kupní smlouvy

VI.1. Za porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje: Nepřevzetí nebo odmítnutí zásilky dodávané smluvními kurýry (Zásilkovna, Česká pošta, PPL), nebo stornování již vyexpedované objednávky. Objednávku je možné stornovat bez jakékoli sankce do 1 hod. po objednání a to odesláním zprávy na email prodávajícího: info@londonclub.cz.

VI.2. V případě porušení kupní smlouvy navrhne prodávající kupujícímu elektronickou poštou další postup. V případě nepřevzetí zásilky je možné znovu objednávku odeslat bez jakýchkoli dalších sankcí za předpokladu, že objednávka bude uhrazená do 7 pracovních dní na účet prodávajícího. Pokud nedojde k dohodě, nebo pokud kupující nejeví zájem celou záležitost vyřešit, prodávající vyzve kupujícího k uhrazení nevyhnutelných nákladů a to výšce až 500 Kč. V případě neuhrazení i této sumy do 7 dní bude celá záležitost odevzdaná externí agentuře.

 

VII. Dárkové poukazy

 VII.1. Kupující může při zadání objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech. Pokud není prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy nelze uplatňovat opakovaně, ani je nelze vzájemně kombinovat.

 VII.2. Dárkové poukázky zakoupené na stránce www.londonclub.cz lze použít pouze k nákupu produktů přes e-shop www.londonclub.cz.

 VII.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy, tj. vrácení zboží v zákonné lhůtě, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil a nemá nárok na proplacení hodnoty poukazu. Za tuto nevyužitou hodnotu mu může být vystaven nový poukaz, na základě předchozí domluvy s e-shopem.

 VII.4. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu.

 VII.5. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze směnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení jeho hodnoty ani na nový poukaz na zbytek hodnoty původního uplatněného poukazu.

 VII.6. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího uvedenými v tomto článku, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz).

 

IX. Ostatní

JE ZAKÁZANÉ KOPÍROVÁNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A TEXTŮ E-SHOPU www.londonclub.cz bez předchozího souhlasu provozovatele!

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2016